Xunta Directiva

A Xunta Directiva do Club  As Rodas  Patinaxe Artística ( C.A. R. P.A) está composta polos seguintes membros:

                                                  Presidenta:                               Secretaria:

                                                       Mercedes Covelo                              Susana Del Val

                                                                      Vicepresidenta:

                                                                                Mª Isabel Manzano

                                    Presidente de Honor:                          Tesorera:

                                           Carlos Covelo Solla                                    Mª Isabel Nogueira

                                                                                                        
                                                                                        Vocal:                                
                                                                                       Ana Lamas