Xunta Directiva

A Xunta Directiva do Club  As Rodas  Patinaxe Artística ( C.A. R. P.A) está composta polos seguintes membros:

                                                                              Presidenta:                         Secretaria:

                                                                        Mercedes Covelo                       Nuria González

 

                                                                             Presidente de Honor:
                                                                                             Carlos Covelo Solla

 

                                                                                                        Tesorera:
                                                                                             Mª Isabel Nogueira

 

                                                                Vocal:                            Vocal:                                Vocal:
                                                    María Isabel Manzano               Ana Lamas                          Antonio Bouzo